Primavista-ohjelmistomme tarjoamat hyödyt

Kannattaako ryhtyä yhteistyöhön kanssamme? Kysy asiakkailtamme  -  kyllä kannattaa!

Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintansa ohjauksessa, niin suunnittelussa kuin seurannassa käyttämiään toimintamalleja ja työkaluja sekä hyödyntämään tehokkaammin nykyisten järjestelmien tuottamaa tietoa johtamistehtävän tarpeisiin, tavoitteena sisäisen sekä ulkoisen tehokkuuden parantaminen ja tuloksena liiketoiminnan parempi ohjattavuus ja ennustettavuus. Samalla järkeistetään olennaisesti talousosaston työskentelyä.


Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tarjoamme käyttöön uuden, koko organisaation kattavan yhtenäisen Business Intelligence-työkalun.

Keskeisenä tavoitteena on läpinäkyvyyden aikaansaaminen, tietovirran nopeutuminen, tietosisällön monipuolistaminen ja tarkentaminen sekä vastuunoton hajauttaminen viemällä ohjelmiston käyttö kuhunkin toimintayksikköön, juuri kunkin yksikön omilla tiedoilla.

Primavista on näiden tavoitteiden toimeenpanon välikappale. Primavistalla voidaan kätevästi yhdistää talouden, myynnin sekä operatiivisen toiminnan tietoja ja tarjota tämä informaatiokokonaisuus yhdestä `tuutista´, tuloksena merkittävää lisätäsmällisyyttä ja monipuolisuutta toteumien seurantaan sekä tarkkuutta liiketoiminnan ja tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun.

Samalla talousosaston tehtävät järkevöityvät olennaisesti Primavistan automatisoidessa merkittävän osan aiemmasta toistuvasti käsin tehtävästä tietojen keruusta, yhdistelystä, laskennoista ja muokkauksesta.

Teknologialtaan Primavista on uusimpia tietojärjestelmien rakenneperiaatteita noudattava SQL-tietokantaa hyödyntävä ohjelmisto, josta julkaisimme hiljakkoin täysin uusitun 6. sukupolven. Riippumatta siitä, ajetaanko Primavistaa omassa lähiverkossa vai palveluna, käyttö on pilvipalvelun kaltaista, ilman paikallisia asennuksia käyttäjien työasemiin.

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ