Varmista projektien taloudellinen tulos Primavistalla

Primavistalla suunnitellaan projektien talous ja seurataan tarkasti suoritteiden määrien ja kustannusten toteutumista, koko elinkaaren ajalta riippumatta kalenterivuodesta.


Primavista on tehokas työkalu projektien talouden suunnitteluun sekä seurantaan. Toteutuneiden panosten - työtunteja, materiaaliostoja, alihankintoja - yksityiskohtainen seuranta voidaan tehdä lyhyelläkin aikaviiveellä esim. raportoimalla päiväkohtaiset avainasiat. Näin tehostetaan organisaation reagointikykyä ja pystytään toimeenpanemaan entistä nopeammin ne korjaavat toimenpiteet, joilla vielä menossa olevien projektien kannattavuuteen voidaan vaikuttaa.

Useimmat raportointi- ja budjetointijärjestelmät käsittelevät vain tilivuoden kattavaa aikanäkymää. Primavista voidaan istuttaa kätevästi mm. kirjanpito- ja toiminnanohjausjärjestelmien päälle yhdistelemään niistä saatavat tiedot ja tarjoamaan ne joustavasti eri näkökulmista. Tilivuosien vaihtumisesta huolimatta Primavistalla voidaan suunnitella ja seurata projektien koko elinkaari.

Helposti omaksuttavien Primavista-ohjelmiston moduulien avulla ohjausjärjestelmän käyttö voidaan ulottaa esim. projekti- ja työmaapäälliköille. Täten he pystyvät lyhyellä aikaviiveellä seuraamaan yksityiskohtaisesti omien projektiensa etenemistä ja näin heille luodaan mahdollisuus vielä vaikuttaa asioihin.

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ