Helpota talousosaston työtaakkaa Primavistalla

Primavistalla helpotetaan ja vähennetään merkittävästi talousosaston työtaakkaa ja raivataan näin aikaa asioiden analysointiin ja johdon konsultointiin.

Primavistalla talousjohto pystyy vastaamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti yritysjohdon monipuolisen informaation tarpeeseen sekä tiedon analysointi- ja esittämistarpeisiin.

 

Talousosaston kannalta Primavistan keskeisimpiä hyötyjä on, että sillä voidaan laajalta osin automatisoida nykyinen excelillä ja muilla työläillä välineillä toistuvasti käsityönä tehtävä tietojen keruu-, yhdistely- ja muokkaustyö. Esimerkiksi kuukausiraportointi valmistuu pääkäyttäjän toimesta tunnissa useiden työpäivien tai jopa viikojen ryhmätyön sijaan. Budjettia ja ennusteita laadittaessa Primavista mm. automatisoi lomakkeiden kokoamisen ja tietojen konsolidoinnin. Myös konsernitilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laatiminen helpottuu olennaisesti; ohjelmisto sisältää valmiina tietojen laskentasäännöt ja eliminointien kohdistussäännöt sekä myös viralliset tulosteet.

Primavistan avulla:

  • pääkäyttäjät hallitsevat järjestelmän ylläpidon ilman toistuvaa konsulttien apua
  • vähennetään tiedon jalostusprosessin työmäärää ja kustannuksia
  • vähennetään painetta lisäresurssien rekrytointiin
  • taloushallinnon mahdollisuudet vastata johdon tietotarpeisiin tehostuvat ja monipuolistuvat
  • nopeutetaan ja tarkennetaan tietovirtaa läpi organisaation

Primavista on talousosaston tehokäyttäjille monipuolinen ja tehokas työkalu ja tarjoaa samalla peruskäyttäjille selkeän, ilman teknisiä taitoja helposti omaksuttavan työvälineen. Sillä voidaan seurata ja analysoida monipuolisesti koko yrityksen sekä sen kunkin vastuualueen toimintaa ja laatia seurannan peilikuvaksi eritasoisia suunnitelmia (budjetit, vuosi­ennusteet ja liukuvat ennusteet sekä näiden vaihtoehtoiset skenaariot).

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ