PRIMAVISTA - yrityksen talouden ohjauksen tahtipuikko ja monipuolinen Business Intelligence-järjestelmä

Primavista on suomalainen, moduuleista koostuva ohjelmisto liiketoiminnan tehokkaaseen ohjaukseen: monipuoliseen johdon raportointiin, budjetointiin ja ennusteisiin sekä viralliseen konsernitilinpäätökseen  -  organisaation koosta, toimialasta ja yksiköiden sijainneista riippumatta.

Primavista tarjoaa yhdestä kanavasta liiketoiminnan ohjauksessa tarvittavat tiedot ja on siten tehokas Business Intelligence- eli BI-järjestelmä. Primavistalla tehdään suunnittelusta ja seurannasta yksi yhtenäinen kokonaisuus ja toistensa peilikuvia niin sisällön kuin sen tarkuuden osilta. Näin saadaan aikaan yhdenmukaiset toimintatavat  -  ja sivutuotteena järkevöitetään talousosaston toimintaa.

Tuloksena on sisällöltään monipuolistunut sekä tarkentunut informaatio ja informaation nopeutunut virta läpi organisaation. Näiden ansiosta aikaansaadaan läpinäkyvyys toimintaan ja näin toiminnan parempi ohjattavuus ja ennustettavuus. Nämä tuovat tuloksia sekä aikaansaavat huomattavia rahallisia säästöjä.


 
 
 
OTA YHTEYTTÄ
1406
Data too long for column 'otsikko' at row 1