Järjestelmän hallinta asiakkaan omiin käsiin

Primavista-ohjelmiston keskitetty palvelinohjelmisto sekä SQL-tietokanta tekevät siitä yksinkertaisen ottaa käyttöön ja hallita sekä tehokkaan käyttää.


Erillinen Järjestelmän hallinta-ohjelmisto pääkäyttäjille tekee Primavistasta ainutlaatuisen. Sen ansiosta järjestelmää perustettaessa ei tarvitse kajota ohjelmakoodiin ja käyttövalmis lopputulos on tietosisältöineen, sääntöineen ja tulosteineen asiakkaan omissa käsissä.


Jokainen Primavista on aina asiakaskohtainen ja sopiva!


Pääkäyttäjille tarkoitettu Järjestelmän hallinta -moduuli sisältää kaikki tar­vittavat järjestelmän perustamisen, käytön aikaisen yllä­pidon sekä tietokannan sisällön ja mm. käyttäjäoikeuksien ja käyttäjäkohtaisten työpöytien hallinnan toiminnot. Näiden käyttö on selkeää ja loogista eikä se edellytä tietoteknistä osaamista. Näin ylläpitoon ei tarvita aina ulkopuolisia konsultteja, vaan järjestelmä on asiakkaan omissa käsissä.

Palvelimille keskitetyn ohjelmistokokonaisuuden sekä SQL-tietokannan ansiosta ei tarvita työasemakohtaisia manuaalisia asennuksia; käyttäjät saavat automaattisesti tarvittavat ohjelmistot sekä tiedot käyttöönsä kutakin istuntoa varten niin lähiverkossa kuin sen ulkopuolella Internetin VPN-yhteyksien avulla. Näin käyttö on pilvipalvelun kaltaista.

Järjestelmän perustaminen nopeasti

Perustamistoiminnoilla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan merkittävästi asiakaskohtaisen Primavista-järjestelmäratkaisun käyttöönottoa.

Primavista-järjestelmän käyttöönotto ei ole mikään tyypillinen, tekninen, raskas ja paljon työtä sekä hallintoa vaativa IT-projekti. Primavista on asiakkaan datoja, käsittelysääntöjä ja tulosteita paitsi oleva aito valmisohjelmisto.

Olennainen tekijä, mikä tekee Primavistasta aidon valmisohjelmiston, on tietovarastona käytettävän SQL-tietokannan vakioitu taulurakenne. Gordion perustaa tarvittavat taulut käytettävään tietokantaohjelmistoon tätä varten laaditulla ohjelmistolla.

Muiden perustamistoimintojen avulla - käsin syöttämisen sijaan - tuodaan eri lähdejärjestelmistä siirtotiedostoina niiden sisältämät perustiedot (rivien ja vastuualueiden koodit ja nimet) sekä näihin tietoihin liittyvät rakennetiedot.

Järjestelmän ylläpito

Primavistan ylläpitotoiminnot tekevät mahdolliseksi nopean reagoinnin muutostarpeisiin ja vähentävät olennaisesti ylläpidon kustannuksia!

Näin järjestelmä ja sen muutokset ovat asiakkaan omien pääkäyttäjien käsissä ilman toistuvaa ulkopuolisten konsulttien apua.

Ylläpito ei edellytä teknisiä ohjelmointitaitoja, vaan pääkäyttäjille - usein controllereita ja talouspäälliköitä - tutun asiasisällön sekä oman organisaation tunteminen riittää. Näiden toimintojen ansiosta järjestelmän ylläpito ei generoi kustannuksia jatkuvasta ulkopuolisten konsulttien käytöstä.

Ylläpitotoimintojen avulla hoidetaan kaikki niin perustamisvaiheessa kuin myöhemmin käytön aikana tarvittavat tietokannan sisällön hallintatoimenpiteet (mm. tiedostojen sisäänluvut ja uloskirjoitukset ajastetusti, tietojen laskenta- ja konsolidointikäsittelyt, valuuttamuunnot ja vyörytykset, eliminointien keruu) sekä tietoihin, niiden laskentasääntöihin, erilaisiin tulosteisiin sekä myös käyttäjiin ja heidän oikeuksiinsa liittyvät määrittelyt.

SQL-Tietovaraston sisällön hallinta

Taustapalvelut-palvelinohjelmisto on järjestelmän toimintaa tehostava ja pääkäyttäjien työtä merkittävästi säästävä ohjelmistokokonaisuus tietokantapalvelimella.

Järjestelmän hallinta-ohjelmistoon sisältyvä Taustapalvelut-ohjelmisto on tarkoitettu pääkäyttäjien työkaluksi tietokannan sisällön tehokkaaseen hallintaan.

Taustapalvelut-ohjelmistolla voidaan nauhoitteiden avulla ajastaa ja automatisoida Primavista-järjestelmän SQL-tietovaraston keskeiset toiminnot. Ohjelmisto sijoitetaan tietokantaa hoitavaan palvelinkoneeseen, mikä on avain tehokkuuteen. Ohjelmiston avulla voidaan hoitaa sujuvasti mm. siirtotiedostojen sisäänluku ja uloskirjoitus, tietojen laskenta ja konsolidointi, vyörytykset, valuuttamuunnokset sekä eliminointien keruu. Näin tietokanta on käyttäjien kannalta aina ajan tasalla ja käyttö viiveetöntä. Nämä tehtävät voidaan ajastaa tapahtumaan määriteltynä aikana kerran tai toistuvasti, esimerkiksi vaikka joka yö.
 
 
 
OTA YHTEYTTÄ