Keskeiset hyödyt

Primavistalla luodaan konsernitilinpäätöksen laadintaan selkeä ja käsityötä säästävä ratkaisu.


  • Aito valmisohjelmisto, joka toteuttaa konsernitilinpäätöksen vähäisellä käsityöllä; tehokas ja aikaa säästävä prosessi, vain asiakaskonsernin datat puuttuvat

  • Kohdistus- ja laskentasäännöstö sekä viralliset tulosteet on ohjelmoitu järjestelmään, joten tekijöiltä ei vaadita läpikotaista säännöstön tuntemista; vähentää henkilösidonnaisuutta

  • Syntyy toistuva, vakiosisältöinen prosessi; pysyvät säännöt, sama prosessi ja samat tulosteet

  • Aukoton, myös historiaan ulottuva audit-trail

  • Koska käsityön määrä vähenee olennaisesti, voidaan lisäksi tehdä kätevästi osavuositilinpäätökset ja raportointi myös kuukausittain

  • Kevyt ja joustava integraatio tietojen lähdejärjestelmien kanssa, joten ei järjestelmien keskinäisiä kiinteitä sidonnaisuuksia

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ