Fredman Group Oy

"Primavista on mahdollistanut eri käyttäjäryhmille omien osa-alueittensa tietojen nopean ja vaivattoman analysoinnin aina yrityksen alimmille seurantatasoille saakka. Budjetointi, ennusteiden laadinta ja niiden päivittäminen on helpottunut huomattavasti, samoin kuin erilaisten tunnuslukujen seuranta", kertoo talousjohtaja Pirjo Kuvaja.

"Olemme todenneet Primavistan tehokkaaksi myynnin raportoinnin työkaluksi, sekä yrityksen & myynnin johdolle että myyntikentälle. Primavistan helposti muokattavien raporttien avulla on myös helppo seurata asetettuja myyntitavoitteita", lisää asiakaskoordinaattori Virpi Mäkilä.


Fredman Group Oy tunnettiin aiemmin nimellä Eskimo Finland Oy. Fredman taistelee täydellisten keittiöiden ja parhaiden makujen puolesta. Toimimme yhdessä laajan ammattilaisverkoston kanssa tehdäksemme keittiöistä älykkäitä, laadukkaita, tehokkaita ja turvallisia. Uudistamme ja uudistumme jatkuvasti ajan, teknologian ja keittiöiden kehittyessä. Uskomme, että ammattikeittiöt kautta maailman voivat hyötyä suomalaisesta teknologiaosaamisesta, josta yrityksellämme on vuosikymmenten kokemus.

Fredman Group Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä;  Fredman Professional Kitchen Oy, joka on omavalvonnan digitalisoimisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taituri, sekä Fredman Operations Oy, joka valmistaa elintarviketurvallisia ja korkealaatuisia koti- ja ammattikeittiötuotteita, kuten Eskimo Elmu tuorekelmua, suodatinpusseja, leivinpaperia, foliota, Carita-kuituliinaa ja Comple-vuokia.

Paljon työtä ja avustajakuntaa vaatinut Excel sekä tarpeita huonosti vastannut myynnin raportointityökalu korvattiin Primavistalla niin raportoinnissa ja budjetoinnissa kuin ennen muuta jatkuvassa ennustamisessa ja tilanteen analysoinnissa. Samalla kyettiin monipuolistamaan tietosisältöä ja tarkastelunäkökulmia sekä täsmentämään tarkkuutta. Kun sekä asiakkaita että tuotteita on paljon, on Mittaristo-moduuli erinomainen työkalu nopeaan myynnin tilanneselvitykseen. Käyttö myös hajautet­tiin kullekin vastuuhenkilölle, mikä osaltaan vähensi talousosaston työkuormaa ja nopeutti tiedon saantia. Kokonaisuudesta vastaa talousjohtaja Pirjo Kuvaja.

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ