Haaga-Helia AMK

Primavista Haaga-Helian konsernitilinpäätös-opetusvälineeksi

Syksyllä 2015 eräs Haaga-Helia AMK:n opiskelija teki koulunsa toimeksiannosta opinnäytetyönään selvityksen markkinoillamme olevista konsernitilinpäätös-ohjelmistoista, tavoitteena löytää työkalu, joka otettaisiin opetusvälineeksi Haaga-Helian ulkoisen laskennan jatko-opiskelijoille. Tähän asti välineenä oli käytetty exceliä, mutta se oli todettu aivan liian työlääksi ja vaikeaksi hallita. Ykköseksi nousi Primavista-Konsernitilinpäätös–ohjelmisto ja sovimme yhteistyöstä 2015 lopussa.

Aivan vuoden 2016 alussa rakensimme heille opetuskäyttöä varten ympäristön (ohjelmisto ja sen tietokanta, jossa rinnakkain useita konserneja), jonka avulla opetusta on siitä lähtien viety eteenpäin. Erityinen yksityiskohta on, että kullakin muutaman oppilaan ryhmällä on oma konserninsa, jolle konsernitilinpäätöstä opinnoissaan rakentavat. Kukin kurssi kestää lukukauden eli 2017 syksyllä käynnistyi jo neljäs kurssi ja vuoden 2018 alusta myös englanninkielisenä.

Asiasta vastaa Haaga-Helia AMK:ssa yliopettaja Anne Arkima ja rinnakkaista kurssia vetää lehtori Susanna Honka.

>>Tutustu Primavista-Konsernitilinpäätös-ohjelmistoon!

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ