NCC Suomi Oy

NCC on meidän pitkäaikaisin asiakassuhde al­kaen vuodesta 1985, jolloin toteutimme silloiselle Puolimatkalle yhtenäisen järjestelmän liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Suomen NCC:n toimialoja ovat asuntorakentaminen, talonrakentaminen, kiin­teistökehitys, NCC Roads ja rakennussuunnitteluun keskittyvä Optiplan. NCC-yhtiöiden liike­vaihto Suomessa on noin 990 milj. euroa ja henki­löstömäärä noin 2900.

NCC Suomi Oy tarjoaa hallinnolliset palvelut kaikille Suomessa oleville NCC-yhtiöille ja se hoitaa myös Primavista-järjestelmän. Suomen NCC-yhtiöille on Primavistalla toteutettu suun­nittelun ja seurannan järjestelmä, joka on käytössä läpi konsernin työmaatasolta keskushallintoon; yh­teensä käyttäjiä on noin 50. Primavistaa käytetään sekä kirjanpito- että projektijärjestelmän tietojen seuran­taan, raportointiin ja analysointiin sekä kirjanpitoperusteisten tietojen budjetointiin. NCC:n projektijärjestelmästä tuodaan projekteittain keskeiset tuloslaskelma- ja tasetiedot Primavistaan, jolla seurataan näidien kannattavuutta; tiedot konsolidoidaan sekä alueittain ryhmiteltynä että koko yrityksen tasolle. Raporteissa rakennusprojektit jaetaan Primavistan vaihtoehtoisia organisaatio­rakenteita hyödyntäen eri tyyppeihin (asunto-, toimitila- ja korjausrakentaminen) sekä edelleen rahoitustyypin mukaan (omaperusteinen, urakka- ja yhteistoimintarahoitus).

NCC käyttää Primavistassa useita rinnakkaisia hierarkiarakenteita maantieteellisen jaottelun ja erivaiheisten projektien käsittelyyn. Myös projektien kokonaisbudjetit ja ennusteet tehdään Primavistalla. Tärkeä osa järjestelmän hyötykäyttöä on projektisuunnitelmista johdettava rahoitussuunnitelma ja toteumatiedoista johdettava päivitetty rahoituslaskelma. Asiasta vastaa talousjohtaja Panu Kamaja.


 
 
 
OTA YHTEYTTÄ