Niemi Palvelut Oy

"Ennen Primavistaa emme saaneet kirjanpidon tuottamia lukuja helposti muunnettua tarvitsemaamme muotoon ja raporttien tuottaminen sekä niiden tulkitseminen oli hankalaa ja työlästä. Nyt tarvitsemamme kuukausittaiset vakiomuotoiset raportit syntyvät vaivattomasti ja olemme saaneet vakiinnutettua raportointikäytäntömme. Liiketoimintamme ohjaaminen on helpottunut, kun saamme valmisteltua nopeasti eri vastuualueilta kunkin tarvitsemat tiedot.

Myös taloushallinnon työ on helpottunut, kun käyttäjät voivat itse hakea Primavistasta tarvitsemansa tiedot ja porautua tietoihin rivi riviltä. Ymmärrys siitä, kuinka erilaiset kuluerät vaikuttavat esimerkiksi katteisiin, on parantunut huimasti vakiintuneiden raportointikäytäntöjen kautta."


Näin kertoi järjestelmäratkaisun avulla saaduista hyödyistä Primavistan käyttöönoton läpiviennistä ja hallinnasta vastannut controller Sanna Harmonen. Kokonaisuudesta vastaa nykyisin talous- ja ICT-johtaja Teemu Naatula.

Niemi Palvelut Oy:stä (aiemmin Muuttopalvelu Niemi Oy) tuli Primavista-asiakkaamme syksyllä 2009. Niemi Palvelut Oy:llä on käytössään Primavistan yhtenäinen suunnittelun ja seurannan järjestelmä, joka tällä hetkellä hyödyntää kirjanpitojärjestelmän tietoja, tavoitteena myös keskeisten operatiivisten tietojen mukaanotto.

Primavistan käyttö aloitettiin Niemellä aluksi pienemmällä käyttäjämäärällä ja käyttäjien lukumäärää lisättiin organisaatiossa vuotta myöhemmin syksyllä 2010. Käyttäjämäärän lisäyksen tavoitteena oli avainhenkilöiden vastuunoton kasvattaminen. Primavistan käyttämisestä Sanna kertoo: : "Primavista on helppokäyttöinen, kun kaikki tarvittavat määrittelyt on tehty. Myös muutosten tekeminen, kuten raportoitavien vastuualueiden lisääminen ja erilaisten uusien raporttien laatiminen on vaivatonta."

Niemi Palvelut Oy on vuonna 1981 perustettu koti-, yritys- ja ulkomaanmuuttopalveluihin sekä tapahtumalogistiikkaan erikoistunut perheyritys. Yrityksen liikevaihto on noin 30 milj. euroa. Niemi Palvelut Oy on johtava alan yritys Suomessa. Sen palveluksessa on noin 500 muuttoalan ammattilaista. Niemen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Lahdessa sekä Helsingin Messukeskuksessa.
 
 
 
OTA YHTEYTTÄ