Nordic Morning Oyj

"Primavistan avulla olemme saaneet pääosin Pohjoismaissa toimivan liiketoimintamme ohjauksen hyvin hallintaan. Meillä on useita liiketoiminta-alueita ja raportointirakenteet muuttuvat usein. Primavista palvelee meitä niin toteuman raportoinnissa, budjetoinnissa kuin ennusteiden laadinnassa sekä konsernilaskennassa.

Pitkän käyttökokemuksemme aikana järjestelmän ylläpito on ollut aidosti itsellämme. Kehitystarpeet on huomioitu versiopäivitysten kautta hyvinkin nopeasti ja kustannustehokkaasti."

Näin toteaa Nordic Morning (aiemmin Edita) Oyj:n pitkäaikainen talousjohtaja Kati Niemelä meidän kanssamme jo vuosia sitten toteutetusta ohjausjärjestelmästä.

Nordic Morning-konsernin kaikkien yhtiöiden toimialana on viestintä. Ydinliiketoimintoja ovat graafinen tuotanto ja kustantaminen, joiden tehtävänä on tuottaa ja kehittää viestinnässä tarvittavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja. Tätä ydintä tukevat digitaaliseen viestintään, sisältötuotantoon, medialiiketoimintaan ja logistiikkaan liittyvät toiminnot, joilla on selkeä synergiayhteys ydinliiketoimintoihin. Konsernin liikevaihto on noin 103 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 600. Suomen (48 %) lisäksi konserni toimii muissa pohjoismaissa ja Baltiassa (52 %). Yhtiöllä on lisäksi toimintaa Intiassa ja Ukrainassa. Liikesuhteemme syntyi jo aivan 90-luvun alussa - siis noin neljännes vuosisata sitten, kun yhtiö vielä tunnettiin nimellä Valtion painatuskeskus - ja jatkuu aktiivisena edelleen!

Primavista-ohjelmisto­perheestä ovat käytössä kaikki sen moduulit tuotepäällikkötasolta yritysjohtoon - myös ulkoisen laskennan mukainen Konsernitilinpäätös, jolla julkisena yhtiönä on tärkeä rooli. Käyttäjiä on kotimaassa runsaat 100 ja ulkomaisissa yksiköissä vajaa 100.

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ