Tiedonsaannin ongelmia

Johto saa yleensä hyvää informaatiota, mutta ei ole kovin tyytyväinen heille tarjolla oleviin porautumis- ja muihin jatkokäsittelymahdollisuuksiin, usein myös tiedonsaannissa on melkoinen viive eikä läpinäkyvyyttä toiminnan alemmille tasoille ole.

Varsinainen ongelma on käytössä olevat raportoinnin ja suunnittelun menettelytavat sekä työvälineet, jotka ylityöllistävät talousosaston!

 

Primavista on ratkaisu johdon raportointiin, lähempään tilanneanalysointiin, budjetointiin ja ennustamiseen sekä konsernitilinpäätökseen - yhtenä kokonaisuutena - sekä näissä käytettävien menettelytapojen kehittämiseen.

Raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen käytön hajautuksella kuhunkin bisnesyksikköön voidaan tehokkaasti palvella kunkin yksikön vetäjää oman yksikön toiminnan ohjauksessa, tehostaen ja nopeuttaen näin mahdollisuuksia reagoida muutoksiin. Samalla tietosisältö voidaan täsmentää sekä nopeuttaa oleellisesti tietovirtaa - näin luodaan läpinäkyvyys kunkin vastuualueen ja yksikön toimintaan ja sen tehokkuuteen. Samalla yhdenmukaistetaan raportointi- ja suunnittelukäytännöt.

Vaikka tietojen lähdejärjestelmät, kuten kirjanpito-, myynti-, palkka- ja toiminnanohjausjärjestelmät, tuottavat jatkuvasti tietoa toiminnasta ja sen sujumisesta, ei tiedon hyödyntäminen johtamisessa aina kuitenkaan onnistu toivotulla tavalla. Tietoja on yhdisteltävä ja muokattava, mikä useimmiten tehdään toistuvana käsityönä taulukkolaskimella talousosaston toimesta. Työkustannusten, viiveiden ja käsityön aiheuttamien virheiden lisäksi tällä menettelyllä ei myöskään saavuteta läpinäkyvyyttä organisaatioon.

Yleisin syy tähän on ominaisuuksiltaan puutteelliset raportointi- ja suunnitteluvälineet, jotka ovat suuritöisiä, edellyttävät käyttäjiltään teknisiä erityistaitoja sekä generoivat jatkuvasti tuntuvia käyttö- ja ylläpitokuluja. Käyttäjiltä vaadittavat taidot sekä toistuvaan käsittelytyöhön menevä aika rajoittavat välineiden käytön vientiä kuhunkin liiketoimintayksikköön - tai ovat suoranainen esti sille.

Asiakaskuntamme on ratkaissut nämä ongelmat hankkimalla PRIMAVISTA™ -järjestelmä­ratkaisun.

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ